De meeste moderne diesel voertuigen hebben tegenwoordig een roetfilter ook wel DPF (Diesel Partikel Filter) genoemd.

Een DPF is ontwikkeld om te voorkomen dat roetdeeltjes in de buitenlucht terecht komen, welke schadelijk zijn voor de mens en het milieu.

Een diesel motor produceert bij de verbranding van dieselbrandstof roetdeeltjes, deze worden opgevangen in het roetfilter. Na een bepaald aantal kilometers is het roetfilter vol geraakt met roetdeeltjes. Op dat moment start een schoon brand proces regeneratie genaamd.

Regeneratie proces

Door verschillende sensoren in het uitlaatsysteem worden waardes gemeten. Het motor managementsysteem ECU (Electronic Control Unit) van het voertuig controleert deze waarden en start het regeneratie proces als de juiste omstandigheden daar zijn.

Nadelige punten van het roetfilter systeem.

Jammer genoeg heeft een roetfilter systeem niet alleen positieve kanten. Vooral bij het rijden van korte stukken waarbij het systeem niet goed op temperatuur komt. Als gevolg van ophoping van roetdeeltjes zal het roetfilter verstopt raken. Met de volgende nadelige punten;

  • Stijging van oliepeil (kans tot het op hol slaan van motor).
  • Regeneratie wordt wel opgestart maar niet afgemaakt.
  • Verminderd motor vermogen (noodloop).
  • Verhoogd brandstof verbruik.
  • Storings lampje op dashboard gaat aan.
  • Rook uit de uitlaat

Ook een roetfilter heeft een vervangstermijn, deze kunt u terugvinden in de onderhoudshandleiding van de fabrikant. As is hoofdzakelijke afkomstig uit smeerolie en dit as blijft achter in het filter. De fabrikant heeft bepaald wanneer het filter vol zit met as en zou dan moeten worden vervangen. Met onze reinigingsmachines kunnen wij dit as verwijderen. Het roetfilter werkt daarna weer naar behoren.
Mogelijke kenmerken van een verstopt roetfilter:
•    Storingsmelding.
•    Stijgend olie pijl.
•    Verhoogd brandstofverbruik.
•    Verminderd vermogen / snelheid.

Dit is per fabrikant en soort voertuig verschillend, bij personenauto’s ligt dit meestal tussen de 100.000 en 200.000 kilometer. Voor de juiste intervaltermijn raadpleeg de onderhoudsinstructie of informeer bij de merk dealer.Bij off road, industrie voertuigen of machines wordt het roetfilter na een aantal bedrijfsuren gereinigd. Dit is sterk afhankelijk van het soort filter en de bedrijfsomstandigheden.Wij adviseren om te reinigen zodra de eerste problemen zich voordoen, of zelfs beter nog dit eerder en preventief te doen. Op tijd reinigen verlengt de levensduur van een roetfilter.Vermijd tussenstappen met chemische reinigingsvloeistoffen en geforceerde regeneraties, dit voor het behoud van uw kostbare roetfilter.

Reiniging met onze gespecialiseerde reinigingsmachines bespaart u tijd, geld en ergernis.

Uiteraard voeren wij voor, tijdens en na reiniging diverse controles uit. Mocht het zo zijn dat wij voor, tijdens of na het proces ontdekken dat het filter onherstelbaar is beschadigd of niet naar behoren gaat functioneren, brengen wij voor het gehele reinigingsproces geen kosten in rekening.

Bij een door ons gereinigd roetfilter ontvangt u een testrapport met de status van het filter voor en na de reiniging.

De meeste roetfilters kunnen worden gereinigd. Het moet wel zo zijn dat het roetfilter geen inwendige schade heeft door verbranding of mechanische oorzaak.
Inwendige schade wordt veelal veroorzaakt door te lang door rijden met een bijna verstopt filter. Ook het toevoegen van chemische reinigingsmiddelen of andere wondermiddeltjes kunnen uw roetfilter onherstelbaar beschadigen.

Het is beter om te kiezen voor een gecontroleerde professionele reiniging en sla het gebruik van chemische middelen en geforceerde regeneratie over.

Hoe je het ook wendt of keert een filter is bedoeld om vervuiling tegen te houden.

Het verbranden van dieselbrandstof veroorzaakt roet. Dit roet wordt op- gevangen in het roetfilter en wordt door regeneratie verbrand tot as.

Deze as blijft voor een groot gedeelte achter in het roetfilter, hierdoor wordt de opslag-capaciteit steeds wat kleiner. De regeneratie zal dan steeds vaker plaats-vinden. Met als gevolg een hoger brandstof-verbruik en belasting van de motor.

Nu hebben we het algemeen over roetfilters die zelf kunnen regenereren maar op veel off road, bouw en industrie machines worden filters toegepast die geen regeneratie proces ondergaan. Deze moeten na een bepaalde gebruiksduur of belasting worden gereinigd.

Wij helpen u graag met een passende oplossing voor het reinigen van uw roetfilters.

Mocht u hierin interesse hebben, dan maken wij voor u graag, vrijblijvend, een passende aanbieding.

Op elke DPF reiniging geven wij 6 maanden garantie.

Deze garantie houdt in dat als uw DPF binnen 6 maanden weer vol zit wij deze gratis voor u reinigen.

Op door ons geleverde nieuwe en gereviseerde DPF’s geven wij 12 maanden garantie.

Wij geven geen garantie op sensoren, leidingen, wartels en transport-schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking.

Wij streven er naar om dezelfde werkdag uw DPF retour te leveren. Sommige reinigingen duren langer als de DPF vol zit met olie of dieselbrandstof.

Roetfilters verwijderen en software aanpassen doen wij niet.

De meeste voertuigen zijn geleverd onder een bepaalde emissie-eis, en hebben een type goedkeuring ontvangen van de overheid.

Een roetfilter blijvend verwijderen of softwarematig wegschrijven is feitelijk een milieudelict en als het voertuig onder een subsidieregeling is geleverd, ook nog een economisch delict.

Het milieu raakt ons allemaal, wij zorgen ervoor dat reiniging op een milieuvriendelijk wijze gebeurt. Zodat de roetfilters naar behoren blijven functioneren en zo iedereen blijft bijdragen aan een schoon milieu.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact met ons op.