Binnenkort APK-deeltjestest voor controle van roetfilters verplicht.

Op 1 juli 2022 is de nieuwe APK-deeltjestest voor dieselvoertuigen met roetfilter een feit. Het Ministerie van I@W heeft de afgelopen jaren door TNO onderzoek laten doen naar een verbeterde APK-test om defecte roetfilters op te kunnen sporen. En daarna is de nieuwe APK-test in de regelgeving opgenomen. Zowel personen-, bestel en vrachtwagens zullen met een deeltjesteller bij stationair toerental worden getest, de deeltjesconcentratie in het uitlaatgas wordt dan gemeten. De test mag met koude of warme motor worden uitgevoerd. Als de deeltjesconcentratie hoger is dan één miljoen deeltjes per kubieke centimeter moet het roetfilter vervangen worden. De uitvoering van de deeltjestest is gelukkig een stuk eenvoudiger dan de roettest.

België volgt Nederland direct, ook daar wordt de deeltjestest ingevoerd in de APK en Duitsland volgt in 2023.

Op www.deeltjestest.nl treft u veel informatie. Het boek met de titel ‘Roet in beeld’ is speciaal geschreven voor APK-keurmeesters. Alles komt aan bod de testprocedure, de deeltjesteller en allerlei randzaken.

Het is de verwachting dat niet alle defecte roetfilters vervangen worden (bij oudere personenwagens mag het roetfilter administratief worden verwijderd en betaalt de voertuigeigenaar meer MRB). Voor de andere voertuigen is er echt actie nodig. En daar gaat u hopelijk iets van merken.

Voert u APK-keuringen uit?  Bereid u dan voor en ga aan de slag met onderstaande informatie.

Gerrit Kadijk (eigenaar van ETS) was van 2012 t/m 2020 als technisch projectleider bij TNO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de deeltjestest.